Spotkanie z autorami

Jedna z najważniejszych instytucji kulturalnych Świebodzina, czyli miejscowe Muzeum Regionalne, obchodziło niedawno ważną rocznicę – pięćdziesięciolecia działalności. W związku z tą istotną datą ukazała się specjalna publikacja honorująca historię placówki.

Z książką „Nasze muzeum. 50 lat Muzeum Regionalnego w Świebodzinie” można się już zapoznać, a nawet ją nabyć. Przed miłośnikami historii lokalnej ciekawe wydarzenie, w którym z pewnością będą chcieli wziąć udział.

Już 11 lipca 2022 r., w siedzibie muzeum, odbędzie się spotkanie z autorami publikacji. Będzie to poniedziałek. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.00 – w sali wystaw czasowych.

W wydarzeniu można będzie wziąć udział za darmo.

Organizatorzy zapowiadają otwartą i aktywną formułę spotkania, co oznacza nie tylko możliwość wysłuchania wystąpień, ale również udziału w dyskusji. Książka będzie dostępna dla zainteresowanych w promocyjnej cenie. Można też będzie otrzymać wpis z dedykacją autorów publikacji.

Od roku 1971 do 2021

Rok 1971 był ważną datą dla Świebodzina – to właśnie wtedy z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Świebodzińskiej powołano do życia Muzeum Regionalne. Od tego czasu placówka coraz wyraźniej wpisywała się w kulturalny i historyczny obraz Świebodzina i regionu świebodzińskiego.

Dzięki ustanowieniu muzeum możliwe było kontynuowanie wcześniejszej tradycji muzealniczej Ziemi Świebodzińskiej. Warto pamiętać, że początki muzealnictwa w mieście sięgają pierwszych lat XIX wieku, kiedy to na rzecz upamiętnienia historii i tradycji Świebodzina pracowali ówcześni regionaliści.

Muzeum rozwijało się również przed II wojną światową, której nastanie, niestety, miało swoje negatywne reperkusje, podobnie jak w przypadku wielu innych muzeów i ich zbiorów. Również te świebodzińskie uległy rozproszeniu i zostały w znacznej mierze utracone.

Od roku 1971 możliwa jest dalsza praca na rzecz upamiętnienia historii miasta i regionu oraz współkształtowania obecnego obrazu kultury i edukacji w Świebodzinie, co również kiedyś zostanie zapisane w tutejszych annałach.

Obecnie zbiory Muzeum Regionalnego w Świebodzinie liczą kilka tysięcy pozycji, związanych głównie z regionem.