Rozwój kontaktów partnerskich między miastami

Świebodzin aktywnie współpracuje ze swoimi miastami partnerskimi. Jednym z nich jest niemieckie miasto Neuenhagen bei Berlin. Po ostatnich dwóch latach w roku bieżącym kontakty między samorządowcami i przedstawicielami obu lokalnych społeczności ponownie nabrały dynamiki, czego efektem jest wiele wspólnych projektów i przedsięwzięć.

Oba środowiska – zarówno Świebodzina, jak i Neuenhagen – dokładają starań, aby współpraca była różnorodna i z korzyścią wzajemną dla obu miast i przede wszystkim – ich mieszkańców.

Doskonałą okazją do rozwoju, zarówno w obrębie samych miast, jak i wzajemnej współpracy, są wspólnie podejmowane inicjatywy oraz wymiana doświadczeń na różnych polach działalności publicznej, społecznej, edukacyjnej, ekologicznej, biznesowej czy też np. NGO.

Kilka dni temu po niemieckiej stronie granicy odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli polskiego i niemieckiego miasta partnerskiego. Tym razem podjęto dialog na temat różnych aspektów pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Dobre praktyki w pracy przedszkolnej

Podczas ostatniego spotkania przedstawicieli obu miast partnerskich rozwinięto temat z zakresu działalności edukacyjnej i wychowawczej. Było to pierwsze spotkanie, które wiązało się bezpośrednio z realizacją działań w ramach projektu zakładającego wymianę dobrych praktyk na tym właśnie, bardzo istotnym polu.

Wymiana doświadczeń to jedno z najbardziej efektywnych i jednocześnie kreatywnych działań niemal w każdym rodzaju prowadzonej działalności zawodowej, nie inaczej jest w przypadku profesjonalistów zajmujących się edukacją i oświatą.

W każdym kraju realizowane są programy edukacyjne, które jednocześnie mogą mieć wiele cech wspólnych, ale również swoistych. Dzięki wzajemnemu ich poznaniu, możliwe jest zauważenie lepszych rozwiązań u partnera i następnie wprowadzenie ich w życie.

Ważne jest również nabranie odpowiedniego dystansu, który może dać perspektywę dla nowych, lepszych rozwiązań.

Spotkanie miało jeszcze jeden cel – była nim – jak niemal zawsze w przypadku współpracy miast partnerskich – integracja środowisk aktywnych w tych samych obszarach działalności, w swoich krajach.