Parę dni temu doszło do spotkania na szczeblu lokalnym pomiędzy prezydentem miasta Gorzowa, Jackiem Wójcickim, a przewodniczącym miejskiej Rady, Robertem Surowcem. Wydarzenie to odbyło się podczas konferencji prasowej, na której obecni byli także przedstawiciele radnych dwóch klubów: Gorzów Plus oraz Platformy Obywatelskiej. W trakcie tego zgromadzenia media dowiedziały się o planach wprowadzenia dla uczniów gorzowskich szkół bezpłatnej komunikacji miejskiej, która miałaby ruszyć za kilka lat.

Planowane jest, że zwolnienie z opłat za transport publiczny dla młodzieży szkolnej wejdzie w życie najprawdopodobniej z początkiem roku szkolnego 2025/2026, czyli 1 września 2025 roku. Bezpłatne przejazdy będą dostępne dla tych mieszkańców Gorzowa, którzy posiadają kartę miejską.

Prezydent Wójcicki wyraził pogląd, iż pomysł ten krążył już jakiś czas po przestrzeni publicznej, choć nigdy nie został oficjalnie sformułowany. Celem spotkania było więc zapoczątkowanie procesu przygotowawczego do wprowadzenia tej inicjatywy. Istnieje też nadzieja, że uda się to zrealizować przed wyznaczonym terminem.

Przewodniczący Rady Miasta, Robert Surowiec podziękował obu klubom za ich wkład w rozwinięcie tej inicjatywy. Wskazał, że jest to dowód na to, iż Rada Miasta jest dynamiczna i aktywna, a także otwarta na dyskusję z prezydentem miasta. Wyraził też nadzieję na dalszą współpracę między przedstawicielami rady, mającą na celu tworzenie nowych korzyści dla mieszkańców.