Kolejna akcja wspierająca czytelnictwo

Narodowe Czytanie wrosło już w „pejzaż” roku czytelniczego w Polsce. Po raz pierwszy akcja odbyła się w 2012 roku – z inicjatywy Prezydenta RP. Celem projektu było (i nadal jest) wspieranie czytelnictwa. Co roku, w całej Polsce, czytany jest inny utwór z kanonu największych polskich dzieł literackich.

W akcję, podobnie jak w poprzednich edycjach, włączył się również Świebodzin, a konkretnie – tutejsza Biblioteka Publiczna. Narodowe Czytanie odbywało się tuż po pierwszym dzwonku, rozpoczynającym nowy rok szkolny – 3 września 2021 r.

W Świebodzinie publiczne czytanie miało miejsce na placu Jana Pawła II. Tegoroczną „bohaterką” akcji była sztuka Gabrieli Zapolskiej – „Moralność Pani Dulskiej”. Zanim do czytania fragmentów dzieła przystąpili zaproszeni do udziału w wydarzeniu goście, odczytano list prezydenta Andrzeja Dudy, który jak co roku, przyjął honorowy patronat nad tą ogólnopolską inicjatywą edukacyjną.

Nie tylko czytanie

Chociaż akcja ma w nazwie „czytanie” i rzeczywiście w całej Polsce, jednego dnia, wiele osób publicznie czyta fragmenty książek, które współtworzą od pokoleń naszą kulturę narodową, to jednak nie tylko o czytanie tu chodzi.

Narodowe Czytanie ma być spotkaniem z książką, ze słowem pisanym, z kulturą języka polskiego, ale również z innymi osobami, dla których są to istotne wartości, bez których nie można żyć w pełni, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.

W czytanie angażują się znane osoby – aktorzy, politycy, a na szczeblu lokalnym – m.in. samorządowcy, dyrektorzy szkół i działacze społeczni oraz kulturalni.

W tym roku w Świebodzinie fragmenty „Pan Dulskiej” odczytali: Starosta Powiatu Świebodzińskiego, Zastępca Burmistrza Świebodzina oraz dyrektorzy i przedstawiciele świebodzińskich szkół, urzędów i instytucji.

W akcji wzięli udział uczniowie świebodzińskich szkół oraz liczne grono mieszkańców. Samo czytanie zostało uświetnione aranżacją muzyczną.