Protest niezadowolonych mieszkańców

Mieszkańcy Nowego Dworku, wsi w powiecie świebodzińskim, protestowali wczoraj, 22 sierpnia 2021 r., w sprawie złego stanu drogi przebiegającej przez wieś – w kierunku Jordanowa. Nie jest to sprawa nowa, tym bardziej protest wydaje się uzasadniony.

Mieszkańcy, którzy w Nowym Dworku żyją od kilkudziesięciu lat zauważają, że nic w kwestii złego stanu technicznego drogi się nie zmienia, a właściwie – droga stanowi coraz większy problem, choćby z tego powodu, że w ostatnich latach jest częściej eksploatowana z uwagi na to, że więcej osób dysponuje swoimi samochodami.

Problemem jest również dojazd do znajdujących się tu ośrodków, w tym wczasowego – zły stan drogi na pewno nie jest najlepszą widokówką regionu. Nie chodzi tu jedynie o względy estetyczne – mieszkańcy zwracają uwagę na coraz częstsze wypadki – droga o takiej nawierzchni stwarza wręcz idealne warunki do stłuczek (szczególnie w okresie jesienno-zimowym) i do innych wypadków.

Na stan drogi skarżą się m.in. rowerzyści, wpadający w doły z wodą, czy przewracający się na nierównościach. Mieszkańcy wsi są zdania, że taka sytuacja, utrzymująca się od kilkudziesięciu lat, to zdecydowanie za długo.

Remont za kilka lat?

Wszystkie kwestie prawne i organizacyjne dotyczące drogi należą do powiatu, w związku z tym mieszkańcy Nowego Dworku swój protest adresują do starosty. Przedstawiciele mieszkańców mieli wysłać wiele listów do urzędu, wskazując na pogarszający się stan techniczny drogi, która stwarza coraz większe niebezpieczeństwo dla użytkowników.

Na razie nie wiadomo, czy akcja odniesie pozytywny skutek. Starostwo utrzymuje, że konieczne jest przeprowadzenie kompleksowego remontu drogi, z uwagi na walory przyrodnicze i turystyczne regionu. Istotne jest np. wybudowanie chodników i drogi rowerowej.

Czy to oznacza, że na remont nawierzchni drogi na razie mieszkańcy nie mogą liczyć? Nie wiadomo. Prawdopodobnie jednak akurat ta droga nie znajduje się na liście priorytetów powiatu i na remont trzeba będzie poczekać jeszcze jakiś czas.