Świebodzin jest kolejnym miastem, które zdecydowało się na utworzenie strefy płatnego parkowania. Teren ten obejmuje aż 21 ulic usytuowanych w centralnej części miasta. Nie tylko to, do dyspozycji mieszkańców i odwiedzających miasto są również cztery parkingi buforowe. Chodzi tutaj o obszary przeznaczone do parkowania, które zostały zlokalizowane poza drogami publicznymi.

Parkingi buforowe można znaleźć na ulicy Akacjowej, Szpitalnej oraz przy skrzyżowaniu Szpitalnej z Górną. Co istotne, koszt pozostawienia pojazdu na tych parkingach wynosi złotówkę, natomiast za pierwszą godzinę postoju na innych ulicach w ramach strefy trzeba zapłacić 2 złote.

Zofia Popielecka reprezentująca świebodziński magistrat podkreśla, że liczba miejsc parkingowych jest naprawdę pokaźna. Wszystkie informacje dotyczące strefy, włącznie z listą wszystkich ulic objętych płatnym postojem, można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej świebodzińskiego magistratu.