Aktywna zima na drogach

Powiat Świebodziński rozpoczął kolejną akcję „Zima”, która dotyczy utrzymania dróg w sezonie zimowym. Zasady związane z akcją obowiązują od 23 listopada 2021 r. Zimą drogi będą utrzymywane w określonym standardzie – w zależności od kilku kluczowych czynników charakteryzujących daną drogę, m.in. od dynamiki ruchu oraz od jej znaczenia.

Określone odcinki jednej drogi mogą być traktowane w inny sposób. Niektóre będą odśnieżane w pierwszej, inne – w dalszej kolejności.

Łącznie Powiat Świebodziński zarządza ponad czterystoma kilometrami dróg. Praktyka zimowego utrzymywania dróg będzie dotyczyła dróg w trzecim oraz w czwartym standardzie. Najistotniejszym celem drogowców będzie niedopuszczenie do śliskości na drogach.

Firma, która jest odpowiedzialna za utrzymanie dróg w odpowiednim stanie, będzie korzystała z zestawów profesjonalnego sprzętu do odśnieżania (pług, piaskarka) oraz z materiałów, dzięki którym na drogach nie pojawi się niebezpieczny lodowy film. Będzie to mieszanka składająca się z piasku i z soli.

Kierowco – zachowaj rozsądek!

Niezależnie od działań profesjonalnych, którymi będzie zawiadywać powiat, każdy użytkownik dróg powinien zachowywać się racjonalnie, szczególnie wtedy, gdy warunki nie sprzyjają komfortowej i bezpiecznej jeździe.

W okresie zimowym problemem są złe warunki atmosferyczne – częste opady śniegu, śniegu z deszczem oraz deszczu, które dodatkowo często ulegają zamarznięciu, tworząc bardzo niebezpieczną dla kierowców śliską warstwę.

Nie bez znaczenia jest również szybko zapadający zmrok.

Jeśli na jezdni znajduje się pojazd służby drogowej, należy pamiętać o tym, żeby nie przeszkadzać mu w pracy, od której w dużym stopniu zależy zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa na tej drodze.

Kierowcy nie powinni wyprzedzać pługów czy piaskarek ani samochodów, które czekają aż pojazd zakończy swoją pracę.

Zimą w sposób szczególny bądźmy wyczuleni na wszystkie kwestie, które mogą zakłócić harmonijny i bezpieczny ruch drogowy.