Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodzony jest na świecie jako Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji warto sobie przypomnieć o osobach z niepełnosprawnościami, które potrzebują różnej pomocy, zarówno tej świadczonej instytucjonalnie, jak i indywidualnie – przez każdego, kto może i chce pomóc.

Aby pomagać, nie trzeba nawet zostawać wolontariuszem – warto mieć otwarte oczy i spostrzegać w najbliższym otoczeniu osoby, które borykają się z niepełnosprawnościami i po prostu – pomagać, jeśli możemy i pomoc jest przez taką osobę oczekiwana.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony przez ONZ niemal trzydzieści lat temu – w celu uświadomienia społeczeństwom problemów osób niepełnosprawnych, które dotyczą nie tylko stanu zdrowia, ale również m.in. wykluczenia społecznego, a w ostatnim czasie także wykluczenia cyfrowego.

Należy robić wszystko, żeby osoby niepełnosprawne nie pozostawały same. Zarówno dla nich, ich rodzin, jak i dla całego społeczeństwa wielkie znaczenie ma pełna integracja, która buduje naprawdę zdrowe i funkcjonalne społeczeństwo, jako całość.

Jak Świebodzin pomaga niepełnosprawnym?

W Polsce pomoc dla osób z niepełnosprawnościami jest jednym z zadań państwa i samorządów terytorialnych. Realizowana jest na różnych poziomach i przez różne instytucje,  w tym przede wszystkim powiatowe i wojewódzkie.

Powiat Świebodziński świadczy taką pomoc instytucjonalnie – w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Instytucje te zajmują się orzecznictwem i poradnictwem, zapewniają również pomoc materialną oraz prawną osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Pomoc materialna dotyczy likwidacji barier, które nie pozwalają niepełnosprawnym na aktywne funkcjonowanie. Przyznawane są świadczenia na likwidację barier architektonicznych, których co prawda jest już coraz mniej, jednak wciąż się jeszcze zdarzają. Niepełnosprawni mogą się również ubiegać o dofinansowanie rehabilitacji czy zakupu sprzętu ortopedycznego.

Na terenie powiatu świebodzińskiego pomoc świadczona jest przez domy pomocy społecznej. Organizowane są również specjalistyczne warsztaty terapeutyczne.

Realizowane są także inne projekty, które mają na celu lepsze przygotowanie urzędników do obsługi osób niepełnosprawnych i współpracy z nimi.