Ciborz otwiera możliwość edukacji dla psychologów klinicznych. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych jest jednostką, która stanie na czele tego innowacyjnego projektu. Przedtem nie istniały takie możliwości edukacyjne na tym obszarze.

Centrum medyczne ma za zadanie przygotować 40 kandydatów do specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej. Proces ten może potrwać aż pięć lat. Tomasz Kowalski, dyrektor lecznicy w Ciborzu, podjął decyzję o zainicjowaniu programu studiów, mając na uwadze niedobór specjalistów w tej dziedzinie.

Nauczanie będzie prowadzone przez ekspertów ze znanych ośrodków klinicznych w całym kraju. Grupę wykładowców stanowić będą głównie osoby posiadające tytuł profesora lub doktora w dziedzinie psychologii klinicznej.

Kryzys niedostatku specjalistów z tej dziedziny był tematem dyskusji od wielu lat. Osoby zainteresowane specjalizacją mogą zgłaszać swoje kandydatury do końca maja.

Szpital Wojewódzki Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu osiąga pozytywne wyniki finansowe. Na koniec grudnia 2023 roku, placówka wykazała dochód w wysokości 7,7 milionów złotych. W ciągu ostatnich lat dokonano tu licznych inwestycji, takich jak remont izby przyjęć, gabinetów medycznych czy laboratorium.