Na terenie skąpskiej gminy, zlokalizowany w Radoszynie, kościół protestancki, który od lat stracił swoją pierwotną funkcję i stopniowo ulegał degradacji, będzie miał szansę na nowe życie. Znajdujący się tam obiekt sakralny udało się sfinansować z funduszy pozyskanych przez gminę Skąpe, które przeznaczone będą na przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych.

Zbigniew Woch, który pełni funkcję wójta gminy Skąpe, wyraził swoje entuzjazm wobec tego projektu. Twierdzi on, że dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu możliwe będzie nie tylko zabezpieczenie kościoła, ale również przeprowadzenie gruntownego remontu, który pozwoli na przywrócenie mu dawnej świetności.

Całość przedsięwzięcia ma pochłonąć kwotę 747 tysięcy złotych. Wydatki te jednak nie obciążą w całości budżetu gminy, ponieważ znacząca ich część, wynosząca 684 tysiące złotych, zostanie pokryta za pomocą środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Harmonogram prac zakłada ich zakończenie do dnia 25 września.