Centrum Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu było 5 maja miejscem corocznej pielgrzymki grupy znanej jako Przyjaciele Paradyża. Są to osoby, które swoją codzienną modlitwą duchowo wspierają seminarzystów w ich drodze do kapłaństwa.

Charakterystyczną cechą członków Przyjaciół Paradyża jest nie tylko indywidualna modlitwa w zaciszu własnego domu, ale również spotkania w ramach swoich parafii raz na miesiąc, gdzie wspólnie uczestniczą w Mszy Świętej oraz przeprowadzają sesje formacyjne. Jak wyjaśnia ks. Tadeusz Kuźmicki, duchowy opiekun tej społeczności w diecezji, istnieją także dwa okresy w roku, kiedy cała wspólnota gromadzi się razem w Paradyżu. Pierwsza okazja to rekolekcje dla liderów grupy, natomiast drugim jest właśnie omawiana tutaj pielgrzymka, do udziału w której zapraszani są wszyscy diecezjanie.

Kulminacyjnym momentem pielgrzymki był obrzęd Mszy świętej pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego. W czasie ceremonii Biskup złożył wdzięczne podziękowania za modlitwy w intencji powołań do służby kapłańskiej.