Nie obawiaj się skorzystać z profesjonalnej pomocy!

Gmina Świebodzin świadczy bezpłatną pomoc dla mieszkańców, którzy zmagają się z różnymi problemami natury psychologicznej, ale również prawnej. Pomoc świadczona jest przez profesjonalistów w ramach cyklicznych dyżurów.

W ostatnich miesiącach daje się zauważyć zwiększone zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną. Problemy takie zgłaszane są zarówno przez osoby młodsze, jak i starsze, które nie radzą sobie z wyzwaniami, jakie niosą obecne, niełatwe czasy.

Wiele osób, choć widzi, że problemy są, a nawet się pogłębiają, stosuje „taktykę” na przeczekanie. Jest to jeden z najgorszych pomysłów, który na pewno nie powinien być nikomu polecany. Problemy, szczególnie te, które dotyczą zdrowia, również psychicznego, nie rozwiążą się same.

Jeśli widzimy problem u siebie albo u bliskich – reagujmy. W ramach bezpłatnej pomocy świadczonej w Świebodzinie można uzyskać wsparcie psychologiczne i terapeutyczne.

Zgłoś się do Strefy Wsparcia Rodziny

Osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej proszone są o zgłaszanie się do specjalistów podczas pełnionych przez nich dyżurów w Strefie Wsparcia Rodziny. Działania te prowadzone są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak również Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Niezależnie od nazw programów, pomoc jest wieloaspektowa i dotyczy nie tylko problemów związanych ze spożywaniem substancji psychoaktywnych.

Osoby potrzebujące pomocy pedagogicznej, terapii motywacyjnej czy też usług mediatora rodzinnego proszone są o zgłaszanie się do Strefy Wsparcia Rodziny we wtorki i w czwartki. W środy dyżuruje psycholog oraz psychotraumatolog. W co drugą środę dyżur pełnią natomiast prawnicy.

Bezpłatna pomoc świadczona przez Gminę Świebodzin jest kompleksowa, a godziny dyżurów, (popołudniowe), pozwalają wszystkim zainteresowanym skorzystać z usług.

Zauważyłeś, że od dłuższego czasu nic cię nie cieszy i nie jesteś w stanie komunikować się z innymi ludźmi tak, jak dawniej a życie nie sprawia ci satysfakcji? Dowiedz się więcej na temat różnych aspektów dnia codziennego, które choć często niezauważalne, nawarstwiając się, mogą doprowadzić nawet do depresji. Warto je poznać, po to by skutecznie z nimi walczyć.