Poniedziałkowy dzień, dokładniej 25 września, przyniesie pewne komplikacje dla podróżujących 2 kluczowymi trasami – autostradą A2 i drogą S3. Właśnie w tym dniu na węźle Jordanowo dojdzie do zamknięcia zjazdów. Wszyscy, którzy korzystają z tych dróg, powinni być świadomi tej zmiany i uwzględnić ją podczas planowania swojej trasy.

Węzeł Jordanowo to miejsce, gdzie spotykają się te dwie ważne arterie komunikacyjne. To właśnie tam nastąpi wymiana nawierzchni asfaltowej na jednopasmowych zjazdach prowadzących do punktu poboru opłat. Ta interwencja jest konieczna i wymaga czasowego zamknięcia zjazdów.