Impreza sportowo – pożarnicza zorganizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) na szczeblu gminnym, zaszczycona była obecnością licznej publiczności oraz entuzjastów tej formy rywalizacji. Zarówno zawodnicy, jak i zgromadzeni widzowie, wykazali duże zaangażowanie w to wydarzenie. Na arenie sportowej spotkały się trzy zespoły seniorów oraz cztery drużyny młodzieżowe, które rywalizowały ze sobą.

Główne założenia tej gminnej imprezy sportowo-pożarniczej obejmowały poprawę umiejętności manipulowania sprzętem pożarniczym przez uczestników, propagowanie wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej oraz ocenę stopnia wyszkolenia poszczególnych ekip.

Takie zawodowe zmagania, oprócz aspektu konkurencji, miały także za zadanie łączyć społeczność lokalną i promować aktywność OSP. Stały się one idealną okazją do integracji mieszkańców i wzmacniania więzi społecznych.