Podczas niedawnych wyborów do Parlamentu Europejskiego w Świebodzinie doszło do niecodziennego incydentu. Mieszkaniec miasta, znajdujący się pod wpływem alkoholu, przewrócił urnę z głosami w lokalu wyborczym. Sytuacja ta spowodowała interwencję obwodowej komisji wyborczej, która niezwłocznie zgłosiła ten incydent lokalnej policji.

Aspirant Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie udzielając wywiadu dla Radia Zachód, opowiadał o tym nietypowym zdarzeniu. Jednym z głównych pytań, które pojawiły się w trakcie rozmowy, było to, czy omawiane zgłoszenie zostało uznane za incydent wyborczy, który zakłócił normalny przebieg procesu głosowania.

Należy pamiętać, że głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie Polski trwało aż do godziny 21:00. Nie jest więc jasne, w jakim momencie doszło do tego skandalicznego zdarzenia i czy mogło to wpłynąć na ostateczne wyniki wyborów.