Nowe inwestycje z dofinansowaniem

Więcej małych dzieci będzie mogło korzystać z żłobków na terenie Świebodzina. Gmina otrzymała nowe środki w ramach dofinansowania z różnych źródeł, dzięki czemu będzie mogła już niedługo oddać do użytku więcej miejsc żłobkowych.

Środki zostały pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na wykonanie zadań w zakresie działania mającego na celu powrót na rynek pracy osób, które sprawują opiekę nad dziećmi do trzeciego roku życia – dzięki utworzeniu nowych miejsc w żłobkach na terenie gminnym.

Projekt, o którym mowa będzie realizowany od 2022 roku, z uwagi na to, że budynek, w którym ma się znaleźć więcej miejsc żłobkowych jest dopiero budowany. Zgodnie z planami inwestycyjnymi znajdzie się tam nie tylko żłobek, ale również przedszkole.

Część budynku, w którym będzie funkcjonować żłobek ma być ukończona do końca bieżącego roku.

Kolejne realizacje dofinansowane ze środków państwowych i unijnych

Budynek, o którym mowa, powstaje również dzięki dofinansowaniu ze źródeł krajowych – a konkretnie z Rządowego Programu „Maluch+”. Na budowę części żłobkowej gmina otrzymała prawie 1,8 miliona złotych.

Z kolei cały budynek jest finansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota tego dofinansowania wyniosła niemal 4, 2 milionów złotych.

Wyposażenie żłobka w meble, w zabawki i inne sprzęty służące małym dzieciom zostanie sfinansowane dzięki pozyskaniu puli środków z programów unijnych. Kwota tego dofinansowania – ponad 670 tysięcy złotych – wesprze także wynagrodzenia personelu żłobka. Całkowity koszt przedsięwzięcia to niemal 800 tysięcy złotych.

Dzięki tym wszystkim inwestycjom powstanie aż czterdzieści nowych miejsc żłobkowych w gminie Świebodzin.