Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa

Planujesz budowę własnego domu albo modernizację obiektu, który chcesz kupić, a  może dom, w którym mieszkasz od lat, wymaga przeprowadzenia generalnego remontu lub chcesz dobudować do niego nową kondygnację?

Pytania dotyczące inwestycji budowlanych, które są przeprowadzane w indywidualnym zakresie albo w ramach wspólnot mieszkaniowych, są bardzo istotne – uzyskanie właściwych odpowiedzi warunkuje np. odpowiednie oszacowanie kosztów przedsięwzięcia, czy realizację inwestycji za pomocą różnych technik i z udziałem określonych materiałów.

Dzięki inicjatywie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB), które uzyskało w tym zakresie wsparcie medialne ze strony branżowych czasopism – „Przeglądu Budownictwa” oraz Inżyniera Budownictwa” – możliwe będzie skorzystanie z bezpłatnych konsultacji ze specjalistami.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Punkty konsultacyjne w województwie lubuskim

Akcja ma charakter ogólnopolski. Jest jednodniowa. Zaangażowani w nią inżynierowie budownictwa będą spotykać się z osobami zainteresowanymi w punktach konsultacyjnych, w wielu miejscowościach. Dyżury będą pełnione w godzinach: 9:00 – 16:00.

Wydarzenie odbędzie się 25 września 2021 r.

Prywatni inwestorzy, a także przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych z regionu lubuskiego będą mogli się spotkać ze specjalistami z Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w następujących lokalizacjach:

– w Gorzowie Wielkopolskim – w siedzibie LOIIB,

– w Zielonej Górze – również w siedzibie Izby,

– w Nowej Soli – w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Portowej,

– w Żarach – w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Żagańskiej.

Więcej informacji – PIIB.org.pl.