Historia szlaku zacznie się na nowo?

Szlak nad jeziorem Trzcinno, znajdującym się nieopodal Świebodzina, przeżywał różne koleje losu. Historia tego miejsca jako terenu rekreacyjnego sięga lat przedwojennych, kiedy grupa entuzjastów postanowiła stworzyć tu zielony azyl dla mieszkańców Świebodzina i okolic.

Determinacja się opłaciła i już w latach trzydziestych minionego wieku, z dużym udziałem przychylnych inwestycjom władz miasta, udało się taką oazę spokoju i zieleni stworzyć w bezpośrednim sąsiedztwie miasta.

Wytyczono ścieżki, alejki, wybudowano domki letniskowe, których z roku na rok przybywało, powstał też ośrodek, który przyjmował coraz więcej uczniów na wypoczynek wakacyjny. Dalszy rozwój ośrodka przerwała wojna. Jednak po niej, w latach PRL, ośrodek wypoczynkowy nadal tu funkcjonował i teren zachował swoje rekreacyjne oblicze.

Niestety, w latach późniejszych kolejne odcinki szlaku biegnącego wzdłuż Trzcinna stawały się coraz bardziej zaniedbane. Wiele wskazywało na to, że teren ten nie odzyska dawnej świetności. Doczekał się jednak lepszych lat dzięki zaangażowaniu osób, które doprowadziły do tego, że dokonano tu pierwszych istotnych napraw.

Pierwsze inwestycje

Po wielu latach osoby zaangażowane w projekt mający na celu odnowienie ścieżki doczekały się pozytywnego odzewu ze strony władz i co za tym idzie – znalezienia środków niezbędnych do przeprowadzenia najistotniejszych prac remontowych.

Pod koniec października br. zakończył się remont sporego odcinka szlaku, uporządkowano również teren przy jeziorze i odbudowano przepusty.

To wstęp do dalszych prac, dzięki którym przywrócone zostaną szerokie funkcje rekreacyjne jeziora Trzcinno. W planach jest wyrównanie kolejnych metrów szlaku oraz zainstalowanie ławek.

Wiele wskazuje na to, że również najstarszy szlak turystyczny w okolicach Świebodzina odzyska swój dawny kształt. Znów znaleźli się ludzie, którym zależy na tym, żeby miejsce idealne do wypoczynku spełniało takie właśnie funkcje – dla dobra mieszkańców regionu i turystów.