Bezpłatna tomografia płuc w ramach ogólnopolskiego programu

Szpital w Świebodzinie jest jedną z kilku placówek medycznych w województwie lubuskim, które będą świadczyły usługi polegające na wykonywaniu bezpłatnych badań tomografii płuc – w ramach Ogólnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca.

Badanie wykonywane jest techniką niskodawkowej tomografii komputerowej. Program jest adresowany do osób, które są w grupie ryzyka, w związku z tym są też bardziej narażone na to, że ta choroba może u nich wystąpić.

W przypadku nowotworów płuc, podobnie jak w każdej innej choroby nowotworowej najważniejsze jest jak najszybsze przeprowadzenie badań diagnostycznych, co jest niezbędnym warunkiem do wdrożenia leczenia mogącego zakończyć się sukcesem.

Choroby nowotworowe płuc

Rak płuc – niezależnie od jego rodzaju – jest chorobą, która nie rokuje najlepiej. Leczenie nowotworów płuc jest dużym wyzwaniem medycznym, jednak w ostatnich latach statystyki dotyczące długości życia pacjenta ze zdiagnozowaną chorobą płuc tego rodzaju są optymistyczne.

Kluczem do sukcesu w leczeniu raka płuc jest jak najszybsze wykrycie choroby – i to jest właśnie najsłabszy punkt w terapii nowotworów. Pacjenci bardzo często zgłaszają się do lekarza za późno, gdy nowotwór jest już zaawansowany i tym samym bardzo trudny do leczenia.

Dlatego też postanowiono stworzyć ogólnopolski program, który pozwoli zwiększyć wykrywalność nowotworów płuc, we wczesnym stadium. Jest to konieczny warunek do uzyskania lepszych wyników leczenia, obniżenia śmiertelności i wydłużenia życia pacjentów.

Poważne choroby płuc kojarzone są (nie bez przyczyny) z nałogiem nikotynowym. Rzeczywiście – palenie papierosów znacząco wpływa na kondycję płuc i przyczynia się do powstawania procesów kancerogennych, jednak nie zawsze rak płuc rozpoznawany jest tylko u palaczy. Decydują o tym także czynniki środowiskowe (np. praca w szkodliwych warunkach). Nie bez znaczenia jest również genetyka.