Nowa inicjatywa regionalna

Gminy: Świebodzin, Międzyrzecz oraz Sulęcin chcą nawiązać współpracę na nowym poziomie. Dzięki niej możliwe będzie wprowadzenie wyższego standardu funkcjonowania na wspólnym obszarze. Zanim do tego dojdzie, konieczne jest m.in. zweryfikowanie wspólnych celów oraz rozpoznanie możliwości rozwoju, w oparciu o atuty miejsca.

Dla pełnego obrazu rzeczywistości konieczne jest także przyjrzenie się wadom, które następnie można stopniowo eliminować. Obecnie trwają pierwsze spotkania i rozmowy, które są fazą wstępną nawiązania relacji międzygminnych w nowej formule.

Zanim do tego dojdzie, eksperci ze Związku Miast Polskich przygotują profesjonalną analizę, która szczegółowo i wnikliwie odpowie na wiele pytań, które staną się bazą podejmowanych działań.

Wszystkie inicjatywy mają na celu usprawnienie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Spotkanie inaugurujące projekt odbyło się w październiku, w Międzyrzeczu.

Rozwój społeczno-gospodarczy regionu

Miejski Obszar Funkcjonalny to inicjatywa, która pomaga nie tylko w bieżącym funkcjonowaniu gmin, ale daje również perspektywę rozwojową m.in. poprzez efektywniejsze pozyskiwanie funduszy (w formie dotacji) na realizację określonych inwestycji i projektów.

Diagnozy podobne jak dla Świebodzina, Międzyrzecza i Sulęcina wykonywane są także dla innych gmin w Polsce, chcących nawiązać ściślejszą współpracę, mającą na celu szybsze finalizowanie ważnych dla nich inicjatyw. Zadanie to zlecane jest przez Ministerstwo Rozwoju.

Diagnoza stanowi wszechstronną analizę kondycji społecznej, gospodarczej i szerzej – kulturowej dla danego obszaru. Dzięki takiemu jej charakterowi łatwiej można dojść do wniosków dotyczących wprowadzenia zmian mających na celu zwiększenie potencjału rozwojowego regionów.

Pod uwagę brane są tak istotne elementy funkcjonowania lokalnych społeczności jak: komunikacja, mobilność, poziom zarobków i satysfakcji zawodowej, dostęp do różnego rodzaju usług, w tym publicznych, czy też poziom ewentualnego wykluczenia cyfrowego.