Finał akcji „Zbieramy makulaturę”

Kolejny rok szkolny zmierza ku końcowi, a wraz z nim finalizowane są różne akcje podjęte w jego trakcie. Jedną z nich jest projekt zakładający działania na rzecz zbierania makulatury. Taka aktywność nie wydaje się szczególnie wymagająca i istotna, jednak podobna opinia byłaby błędna.

Choć zbieranie makulatury było „modne” już wiele lat temu, w okresie PRL, w ostatnich dwudziestu, trzydziestu latach zdecydowanie straciło na znaczeniu. Podobnie podupadł dobrze kiedyś funkcjonujący system kaucyjny czy też wymiany butelek szklanych.

Tymczasem takie działanie przynosi konkretne i bardzo ważne dla ekologii, pozytywne skutki. Wiele materiałów, które trafiłyby na wysypiska śmieci, nadal znajdują się w obiegu, nie obciążając środowiska naturalnego.

Zbieranie materiałów, które mogą być łatwo ponownie wykorzystane, ewentualnie przetworzone, ma nie tylko znaczenie ekologiczne i wychowawcze, ale również ekonomiczne.

Takie inicjatywy należy więc popierać, czego wyrazem jest zakończony kilka dni temu świebodziński konkurs.

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów

W Świebodzinie zakończył się konkurs, który angażował uczniów miejskich szkół przez wiele miesięcy. W Ratuszu odbyła się uroczystość, w ramach której wręczono dyplomy oraz nagrody przyznane w konkursie „Zbieramy makulaturę”.

Organizatorami tego projektu były: Gmina Świebodzin oraz Celowy Związek Gmin-12.

Szkoły, które zostały laureatami konkursu (miejsca I, II i III) otrzymały nagrody. Pozostali uczestnicy zostali uhonorowani nagrodami pocieszenia za udział w tej cennej inicjatywie edukacyjno-ekologicznej.

Konkurs wygrał Zespół Edukacyjny nr 1. Uczniowie tej placówki zebrali niemal 7,7 tys. kg makulatury. Na drugim miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa Nr 1 z wynikiem niemal 3 tys. kg makulatury. Trzecie miejsce w konkursie przypadło Szkole Podstawowej Nr 3 z niemal 2,4 tys. kg.

Nagrodą za pierwsze miejsce były pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 3 tys. zł, za drugie miejsce – pomoce za 2 tys. zł, za trzecie – pomoce o wartości 1 tys. zł.