Rusza program Taxi Senior 60 plus

Mieszkańcy Gminy Świebodzin, którzy ukończyli sześćdziesiąty rok życia i mają problemy z samodzielnym dotarciem do lekarza, będą mogli skorzystać z bezpłatnego przewozu wykonywanego przez taksówkę.

Od 18 stycznia 2022 r. ruszyła kolejna edycja cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Świebodzin programu. Program funkcjonuje już piąty rok i doświadczenie uzyskane w tym czasie wskazuje jednoznacznie na to, że wdrożenie go było udanym pomysłem, który spotkał się z pozytywnym odzewem ze strony beneficjentów.

Z darmowej taksówki miejskiej korzystają głównie osoby samotne, schorowane i niepełnosprawne. Dzięki tak prostej usłudze, mogą się czuć bardziej samodzielne i niewyalienowane społecznie.

Program Taxi Senior 60 plus realizowany w Świebodzinie pokazuje, że tak naprawdę nie trzeba wielkiego zaangażowania, zarówno organizacyjnego, jak i finansowanego, żeby skutecznie przeciwdziałać niechcianemu w żadnym środowisku zjawisku tzw. wykluczenia społecznego.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc wziąć udział w programie?

Podstawowe warunki to ukończenie minimum sześćdziesiątego roku życia i zamieszkiwanie na terenie Gminy Świebodzin. Senior chcący skorzystać z przewozu Taxi Senior 60 plus musi również posiadać Świebodzińską Kartę Seniora.

Karta upoważnia nie tylko do darmowego przewozu taksówką, ale również do wielu innych usług oferowanych przez miasto i partnerów programu.

Dzięki ŚKS możliwe jest np. aktywne uczestnictwo w imprezach kulturalnych oraz sportowych. Karta upoważnia także do zakupów określonych produktów i usług z atrakcyjnymi zniżkami.

Wniosek o uzyskanie Świebodzińskiej Karty Seniora należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzinie. Dokument jest imienny, posiada unikalny numer i jest wydawany bezterminowo.

Więcej informacji na temat ŚKS i programu Taxi Senior 60 plus można znaleźć m.in. na stronie internetowej miasta – Swiebodzin.eu.

Samorządy zauważają ważną rolę seniorów w życiu lokalnych społeczności, dlatego pojawia się coraz więcej inicjatyw mających na celu zapewnienie starszym mieszkańcom lepszych warunków funkcjonowania. Zobacz jak o formę seniorów dbają np. Świebodzice.