Wykaż się kreatywnością

Młodzi ludzie ze Świebodzina, zainteresowani fotografią, będą mogli wykazać się swoim twórczym podejściem do tej wyjątkowej sztuki wizualnej dzięki nowej edycji konkursu, zorganizowanego wspólnie przez Regionalne Centrum Animacji Kultury oraz Muzeum Regionalne w Świebodzinie.

W Lubuskim Konkursie Fotograficznym organizowanym w ramach Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE mogą wziąć udział dzieci oraz młodzież do dziewiętnastego roku życia.

Obecna edycja lubuskiego święta fotografii jest już drugą. Zdecydowano się na kontynuację wydarzenia, ze względu na duże zainteresowanie ze strony uczestników, którzy zgłosili swoje prace do edycji inaugurującej konkurs.

Tym razem temat przewodni konkursu określono wyjątkowo lapidarnie, słowem, które jednak niesie w sobie wiele możliwych treści.

Tematem zmagań konkursowych będzie zatem to wszystko, co jest… „Niemożliwe”. Termin nadsyłania prac mija z dniem 1 marca 2022 roku. Wyniki będą znane tydzień później.

Regulamin konkursu fotograficznego

W procedurze konkursowej będą mogły wziąć udział prace w formacie przewidzianym w regulaminie konkursu.  Musi to być  format *.jpg w jakości nie mniejszej niż 5 Mpx.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach i w trzech kategoriach wiekowych.

W ramach pierwszej kategorii o zwycięstwo w konkursie będą walczyć uczestnicy w wieku od 10 do 12 lat, w drugiej od 13 do 15 roku życia i w ramach trzeciej – od 16 do 19 roku życia.

Głównym organizatorem konkursu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury. Etapy powiatowe zorganizują i przeprowadzą podmioty działające na niwie edukacji i kultury, w tym domy kultury, centra i ośrodki oraz samorządy lokalne.

Podstawowym celem konkursu jest promowanie młodych talentów fotograficznych i integracja uzdolnionej młodzieży, ale również stworzenie przestrzeni dla wymiany doświadczeń między instruktorami i adeptami sztuki fotograficznej.

Istotne znaczenie ma także stworzenie utalentowanej młodzieży warunków do rozwijania pasji do fotografowania i doskonalenia warsztatu.