Bezpłatne webinary dla przedsiębiorców

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w tym roku obchodzi trzydziestolecie działalności. W związku z „okrągłym” jubileuszem instytucja przygotowała szereg akcji, których celem jest wsparcie przedsiębiorców prowadzących zarówno mniejsze, jak i większe firmy – w różnych branżach.

Jedną z usług specjalnych, dostępnych bezpłatnie jest cykl webinarów, które mają zaprezentować realne możliwości wsparcia biznesu – zarówno od strony merytorycznej, organizacyjnej, jak i finansowej, co ma szczególne znaczenie dzisiaj, gdy firmy borykają się z wieloma wcześniej nieznanymi problemami, będącymi pokłosiem lockdownu.

Najnowszy webinar, skierowany do przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego rozpoczyna trzeci cykl bezpłatnych webinaru Agencji Rozwoju Przemysłu.

Webinar odbędzie się 18 listopada 2021 roku. Początek – o godzinie 11:00. Zaproszeni są przedsiębiorcy działający w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz prowadzący większe firmy.

Kompleksowa oferta wsparcia dla firm

Podczas listopadowego spotkania w formule webinaru zaprezentowane zostaną różne oferty wsparcia finansowego, na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy. Przedstawiony zostanie kompletny zestaw narzędzi finansowych uruchomionych w związku z celem programu prowadzonego przez ARP.

Uczestnicy będą mogli zasięgnąć informacji na temat tego, w jaki sposób agencja wspiera przedsiębiorców finansowo i w jaki sposób „technicznie” skorzystać z proponowanych form pomocy, gdy liczy się zarówno czas, jak i skuteczność w podejmowaniu decyzji. ARP uruchomiła moduły do składania wniosków online, dzięki czemu można wszelkie formalności załatwić bardzo szybko i wygodnie.

Podjęte zostaną także kwestie dotyczące oferty pomocowej dla przedsiębiorców zmagającymi się z gospodarczymi skutkami pandemii.

Webinar będzie się składać z dwóch części – prezentacji oferty ARP przez prelegentów oraz z pytań uczestników spotkania.