Ułatwienia dla osób mających problemy ze słuchem

Klienci mający problemy ze słuchem od teraz będą mogli liczyć na o wiele lepszą jakość obsługi w Starostwie Powiatowym.

Ta istotna zmiana ma związek z zainstalowaniem w urzędzie nowoczesnego systemu, dzięki któremu osoby słabosłyszące będą mogły łatwiej porozumieć się z obsługującymi je urzędnikami. W ten właśnie sposób działają pętle indukcyjne, które już funkcjonują w budynkach starostwa.

Zainstalowano dwie pętle, a miejsca w których się znajdują oznakowano charakterystycznym niebieskim logo. Pętle zlokalizowano w Biurze Podawczym przy ulicy Kolejowej oraz w Wydziale Komunikacji przy ulicy Żaków w Świebodzinie.

Innowacyjne pętle indukcyjne są sprawdzonym i skutecznym rozwiązaniem, dzięki któremu jakość życia osób mających istotne problemy ze słuchem staje się zdecydowanie lepsza.

Środki na zakup pętli udało się uzyskać z Programu „Dostępny samorząd w województwie lubuskim i śląskim”.

Jak działa pętla indukcyjna?

Nowoczesne rozwiązania technologiczne w coraz większym stopniu ułatwiają życie osobom zmagającym się z różnymi dysfunkcjami. Niektóre z nich mogą wzbudzać kontrowersje, jako zbyt mocno ingerujące w naturalne procesy życiowe, jednak sporo z nich istotnie i w bezpieczny sposób pomaga w codziennym funkcjonowaniu osobom niepełnosprawnym.

Dzięki tym technologiom wiele osób, które mogłyby zostać wykluczone społecznie, ma szansę samodzielnie wykonywać wiele czynności bez pomocy innych.

Na czym polega skuteczność pętli indukcyjnych? Pozwalają one przede wszystkim na zwiększenie wyrazistości słyszanego dźwięku. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia dzięki znacznej redukcji szmerów, hałasu i innych dźwięków „pośrednich”, które przyczyniają się do powstania pogłosu utrudniającego prawidłowe słyszenie.

Jakość dźwięku po zastosowaniu pętli indukcyjnej jest znacząco lepsza, choć technika ta nie przywraca naturalnego procesu słyszenia.