„Asystent osoby niepełnosprawnej” w Świebodzinie

Gmina Świebodzin wprowadza zapowiadany kilka miesięcy wcześniej program, oczekiwany przez wiele osób niepełnosprawnych i ich rodzin mieszkających w mieście i w okolicach. Jest to program „Asystent osoby niepełnosprawnej”, a właściwie jego najnowsza edycja, przewidziana na rok bieżący.

Projekt jest organizowany i finansowany prze Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W Świebodzinie za jego wykonanie odpowiada miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Osoby, które były zainteresowane uzyskaniem uprawnień asystenta i możliwością świadczenia takich usług na terenie Świebodzina mogły się zgłaszać kilka miesięcy temu – rekrutacja została już sfinalizowana. Obecnie gmina (w imieniu której działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie) przystępuje do realizacji samego programu.

Projekt stworzono z myślą o potrzebach osób z różnym stopniem niepełnosprawności – jego  celem jest wyeliminowanie wykluczenia społecznego takich osób, poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do aktywnego funkcjonowania, nie tylko w wymiarze prywatnym, ale również społecznym.

Jakie usługi świadczy asystent osoby niepełnosprawnej?

Z programu, który właśnie jest wdrażany w Świebodzinie skorzysta łącznie dwadzieścia pięć osób. Będą one mogły liczyć na pomoc szesnastu asystentów.

Asystent będzie pomagał m.in. przy takich czynnościach życia codziennego jak: wychodzenie i powrót do miejsca zamieszkania, dojazdy do wybranych przez osoby korzystającej z programu lokalizacji, wychodzenie i powrót na zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne, zakupy (tu w programie przewidziano warunek, zgodnie z którym beneficjent musi aktywnie uczestniczyć przy wyjściu do sklepu).

To nie cały zakres obowiązków, których podejmą się asystenci osób niepełnosprawnych. Asystent pomoże także w załatwianiu różnych spraw urzędowych, korzystaniu z oferty kulturalnej dostępnej na terenie gminy Świebodzin czy też przy nawiązaniu kontaktu z organizacjami, które interesują osobę niepełnosprawną.

Niepełnosprawny może także liczyć na asystę opiekuna przy wykonywaniu różnych czynności codziennych, takich jak np. zaprowadzanie i przyprowadzanie do domu dzieci niepełnosprawnych, do i z placówki opieki dziennej, placówki oświatowej itd.