Burmistrz Świebodzina, położonego w województwie lubuskim, Tomasz Sielicki, na swoim profilu społecznościowym zamieścił informacje na temat nadchodzącej akcji, która ma na celu usuwanie gniazd i przeganianie ptaków z parku miejskiego. Z jego zapowiedzi wynika, że to właśnie gawrony są głównym celem tych działań. Zdecydowaliśmy się skonsultować tę decyzję z Adamem Zbyrytem, ornitologiem i popularyzatorem nauki, aby dowiedzieć się więcej na temat jej wpływu na ekosystem miasta oraz same ptaki.

Sielicki w swoich mediach społecznościowych poinformował o planowanej akcji badawczej dotyczącej „usuwania ptasich gniazd oraz odstraszenia młodych osobników w miejscach lęgowych za pomocą technik sokolniczych”. Post ten nosi tytuł „Przywracamy Park Chopina Mieszkańcom”.

Z informacji podanych przez burmistrza wynika, że akcja usunięcia gniazd ma zostać przeprowadzona w marcu, natomiast w kwietniu rozpoczną pracę sokolnicy. Sielicki podkreślił również, że miasto otrzymało zgodę na te działania od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.