W Świebodzinie powstaje projekt wprowadzenia strefy płatnego parkowania, która ma obejmować 22 ulice i centrum miasta. Ta nowa porządkowa inicjatywa spotkała się z różnymi reakcjami mieszkańców. Wielu z nich z zadowoleniem przyjęło propozycję, widząc w niej możliwość zapewnienia większej dostępności miejsc parkingowych. Natomiast, grupa sceptyków poddaje w wątpliwość sens tego pomysłu.

Do tej pory w tym niewielkim mieście nie funkcjonowała żadna strefa płatnego parkowania. Mimo to, kwestia parkowania była problematyczna – szczególnie w okolicach centrum, gdzie miejsca postojowe były często zajęte od rana do popołudnia. Wielu kierowców korzystało z nich na długoterminowy postój, co utrudniało znalezienie wolnej przestrzeni dla tych, którzy tylko chcieli szybko załatwić swoje sprawy w centrum.

Na stronie Urzędu Miasta na Facebooku pojawiły się jednak sprzeczne opinie dotyczące planu. Szczególnie sporny okazał się pomysł włączenia do strefy płatnego parkowania ulicy Akacjowej, znajdującej się w pobliżu przedszkola. Rodzice dzieci uczęszczających do tej placówki wyrażali niezadowolenie z konieczności płacenia za postój. W odpowiedzi, Urząd Miasta wyjaśnił, że duży parking przy przedszkolu pozostanie bezpłatny i opłaty będą dotyczyć tylko miejsc naprzeciwko placówki. Mimo to, wielu mieszkańców poparło decyzję o instalacji parkometrów.

Według planu, stawka za pół godziny postoju ma wynosić 50 groszy, za godzinę 2 złote, natomiast druga godzina parkowania będzie kosztować już 2 złote 40 groszy. Ponadto, przewiduje się możliwość zakupu abonamentów przez mieszkańców i przedsiębiorców.