Zmagania najlepszych drużyn topograficznych oraz grup rozpoznawczych z artyleryjskich pododdziałów Wojsk Lądowych miały miejsce na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Te niezwykle wymagające zawody testowały umiejętności żołnierzy w sposób wyjątkowy, ze względu na skomplikowane warunki atmosferyczne i trudności terenowe, które musieli pokonać uczestnicy.

Walka o miano najlepszej ekipy była zacięta, jednak to drużyna topograficzna i grupa rozpoznawcza z 5 Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie okazały się najlepsze. Ich wysiłki zaowocowały najwyższym miejscem na podium, co jest dowodem na ich wiedzę, umiejętności oraz zdolność do radzenia sobie ze skomplikowanymi wyzwaniami.

Mjr Zbigniew Płaczkiewicz z 5 Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie dostarczył więcej szczegółów odnośnie konkurencji, które miały miejsce w ramach zawodów. Żołnierze musieli przejść przez serię testów, w tym sprawdzenie teoretycznej wiedzy, odczytywanie informacji z mapy, określanie geograficznych współrzędnych, ustalanie odległości na podstawie wcięcia z krótkiej bazy oraz wykonanie ciągu poligonowego wiszącego. Wszystkie te elementy stanowiły kompleksowy zestaw wyzwań, które wymagały zarówno umiejętności praktycznych, jak i głębokiej wiedzy teoretycznej.