Kobieta Roku Województwa Lubuskiego

Wprawdzie do końca 2022 roku pozostało jeszcze kilka miesięcy, jednak już teraz można zgłaszać kandydatki w konkursie na „Kobietę Roku Województwa Lubuskiego”. W ten sposób Województwo Lubuskie chce uhonorować kobiety, których aktywność na różnych polach życia społecznego jest warta docenienia ze względu na jej skalę i wysoką użyteczność.

Tytuły będą przyznane w kilku kategoriach, takich jak: działalność na rzecz innych ludzi, działalność artystyczna, działalność  naukowa i badawcza, działalność biznesowa oraz działalność polityczna.

Konkurs ma również inny cel – ma aktywować kobiety, pokazując przykłady liderek, które mają istotny wpływ na życie społeczności województwa lubuskiego w wymienionych dziedzinach, szczególnie istotnych dla rozwoju społeczeństwa i człowieka, jako jednostki.

Nic nie działa na człowieka tak motywująco jak przykład – tak jest w dzieciństwie, tak jest również w wieku dorosłym, szczególnie w tych środowiskach, które z różnych powodów, obiektywnych i subiektywnych, potrzebują różnego rodzaju wsparcia, ekonomicznego, ale przede wszystkim mentalnego.

Liderki dają przykład

Kobiety nadal nie są odpowiednio reprezentowane w różnych dziedzinach życia publicznego – od społecznego, przez kulturalne, do biznesowego i politycznego.

W każdym z tych (i wielu innych zakresów aktywności nie tylko indywidualnej, ale również zespołowej) konieczne jest wsparcie kobiet, które chcą partycypować w tych obszarach życia, jednak nie zawsze, szczególnie w młodości, są do tego odpowiednio motywowane.

Procedura konkursu uwzględnia również możliwość zgłoszenia instytucji, które są zaangażowane w kreowanie dynamiczniejszej roli kobiet w życiu społecznym i szerzej – publicznym.

„Działania na rzecz kobiet” to specjalna kategoria w konkursie, którą stworzono właśnie po to, żeby docenić wysiłki osób i organizacji na rzecz propagowania aktywniejszego udziału kobiet w różnych środowiskach.

Zgłoszenia osób i instytucji będą przyjmowane do 31 maja 2022 r.