Budowa i modernizacja dróg powiatowych

W powiecie świebodzińskim przeprowadza się coraz więcej inwestycji mających na celu podwyższyć standard infrastruktury drogowej. Niektóre drogi są modernizowane, inne – budowane. Tak jest m.in. w miejscowości Przełazy, do której już niedługo poprowadzi zupełnie nowa droga, a to nie wszystkie prace, które zaplanowano w tym miejscu.

Prace już rozpoczęto i w kolejnych tygodniach będą kontynuowane. Oprócz budowy nowej drogi, przebudowywana jest także droga powiatowa na odcinku Moski – Przełazy.

Wykonawcą robót jest firma ze Świebodzina, której sprzęt znalazł się już na placu budowy. W pierwszej kolejności wykonano prace mające na celu poszerzenie drogi do planowanej szerokości oraz sfrezowano dotychczasową nawierzchnię.

Do końca roku wykonane zostaną wszystkie prace przygotowawcze oraz ziemne i niezbędne podbudowy. Największy zakres prac zaplanowano na miesiące wiosenne przyszłego roku. W planie jest nie tylko przebudowa drogi powiatowej i budowa nowej, ale również zainstalowanie elementów zabezpieczających, takich jak barierki, a także położenie nowych chodników.

Kolejne etapy robót

Roboty drogowe w tej części powiatu świebodzińskiego podzielono na dwa główne etapy. Pierwszy został już zrealizowany – jego efektem jest oddany już jednokilometrowy odcinek drogi powiatowej prowadzącej do Przełazów. Obecnie trwają prace przy kolejnych kilku kilometrach.

Władze samorządowe wyrażają nadzieję, że druga część robót zostanie przeprowadzona równie sprawnie jak pierwsza, kiedy to nie dochodziło do całkowitej blokady drogi i była ona w części przejezdna. W najbliższym czasie kierowcy powinni się również spodziewać wprowadzenia ruchu wahadłowego.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem inwestycja ma się zakończyć w czerwcu 2022 roku. Całość kosztów związanych z inwestycjami sięga ok. czterech milionów złotych. Środki te uzyskano z różnych źródeł – m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z budżetu powiatu świebodzińskiego oraz z budżetu gminy Lubrza.