Problem nie rozwiąże się sam…

Ostatnie miesiące nie należą do najłatwiejszych. Trudna sytuacja związana z pandemią, z ciągłą niepewnością, z nowymi obostrzeniami, kwarantannami, czy ze zdalnym nauczaniem – nie pomaga w zachowaniu równowagi psychicznej, na czym cierpią szczególnie dzieci, ale również osoby w różnym wieku.

Największym problemem jest brak kontaktów rówieśniczych i relacji międzyludzkich. Przedłużająca się izolacja, permanentna niepewność, zredukowana często do minimum aktywność życiowa – nie sprzyjają zachowaniu zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego.

Okres wakacji dla wielu z nas wydaje się pod tym względem dużo lepszy, jednak nie jest tak zawsze i nie dla każdego. Ostatnie, wyczerpujące miesiące, pozostawiły u niektórych trwały ślad, a jest to postępująca apatia, depresja, postawy wycofania, ale również agresji.

Według psychologów dziecięcych i rodzinnych oraz psychiatrów – powrót do stanu względnej równowagi psychicznej dla wielu osób nie będzie łatwy, dlatego jeśli zauważamy u siebie albo u naszych bliskich i znajomych symptomy wskazujące na znaczne obniżenie nastroju i przedłużanie się tego negatywnego stanu emocjonalnego – nie obawiajmy się skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Jeszcze większym i naglącym problemem w takich warunkach jest przemoc w rodzinie. Na akty przemocy nie można się zgadzać ani ich przemilczać, dlatego warto skorzystać z pomocy. Oferuje ją wiele podmiotów na terenie województwa lubuskiego oraz powiatu świebodzińskiego.

Profesjonalna pomoc

Na terenie województwa lubuskiego działa wiele ośrodków i specjalistów, do których warto się zgłosić, jeśli doświadczamy problemu przemocy w rodzinie.

Wykaz takich podmiotów znajdziemy w Internecie, w tym m.in. na stronie https://bip.lubuskie.uw.gov.pl (dział dotyczący polityki społecznej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej).

W województwie lubuskim działają także zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wykaz znajduje się na tej samej stronie internetowej, w dziale: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie).

Na Bip.lubuskie.uw.gov.pl znajdziemy także wykaz ośrodków interwencji kryzysowej, które działają na terenie województwa lubuskiego oraz Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Poradnictwa Specjalistycznego i wykaz miejsc tymczasowego schronienia.

W serwisie Dps.absoft.pl – wykaz pozarządowych podmiotów świadczących pomoc dla osób dotkniętych przemocą.

To nie cały zakres pomocy świadczonej w związku z przemocą w rodzinie. Można także skorzystać z poradnictwa zdalnego.