Zaproszenie na kolejne spotkanie seniorów w ŚDK

Świebodzińscy seniorzy lubią podejmować różne aktywności, dlatego z pewnością ucieszy ich kolejne wakacyjne spotkanie, zorganizowane przez Świebodziński Dom Kultury. Odbędzie się ono jutro, 5 sierpnia. Będzie to kolejne spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubu Seniora w Świebodzinie.

Aktywni seniorzy po raz kolejny udowodnią, że w Świebodzinie nie ma miejsca na nudę – nie tylko dla młodych, ale i dla starszych. Najbliższe spotkanie odbędzie się pod hasłem „Lato dla seniora”. Już o godzinie 09.30 zainteresowani seniorzy zaproszeni są do udziału w spacerze, w cieszącej się bardzo dużą popularnością formule Nordic Walking. A więc – będzie to usprawniający organizm i dodający mu energii marsz z kijkami. Półtora godziny później w fosie miejskiej rozpoczną się zajęcia.

Jeśli pogoda będzie niesprzyjająca, seniorzy proszeni są o przybycie na zbiórkę w siedzibie Świebodzińskiego Domu Kultury.

ŚDK wspiera aktywność osób w każdym wieku

Działania Świebodzińskiego Domu Kultury skupiają się na wspieraniu różnego rodzaju aktywności we wszystkich grupach wiekowych mieszkańców miasta. Realizowanych jest wiele inicjatyw i programów adresowanych do starszych osób. Miarą sukcesu tych programów jest liczba ich uczestników. Różnego rodzaju grupy i koła działające w ramach ŚDK zrzeszają obecnie ok. czterysta osób.

Seniorzy w Świebodzinie mogą się realizować na różnych polach, zgodnie ze swoimi wieloletnimi doświadczeniami i pasjami albo zdobywając nowe umiejętności i wiedzę. Samokształcenie, wbrew pozorom, jest bardzo istotnym czynnikiem zachowania dobrej kondycji psychofizycznej, nie tylko w młodym, ale jeszcze bardziej – w starszym wieku.

Jeśli oferta ŚDK nas interesuje, ale jeszcze nie zdecydowaliśmy się na udział w którymś z programów – szkoda czasu – warto zapisać się do kół i sekcji, które nas interesują.