Można już zgłaszać wnioski w ramach budżetu obywatelskiego

Projekty realizowane w ramach budżetów obywatelskich zyskują sobie coraz więcej popularności lokalnych społeczności. Jednym z kluczowych założeń tych inicjatyw jest integrowanie środowisk i osób zainteresowanych rozwojem miast, w których żyją i tym, co się w nich dzieje.

Nikt, tak jak obywatele, nie wiedzą co w danym mieście szwankuje, co można naprawić i jakie nowe projekty zrealizować, aby miasto stało się miejscem jeszcze bardziej bezpiecznym i przyjaznym – zarówno dla mieszkańców, jak i gości.

Osoby, którym obca jest bierna postawa społeczna, mogą same inicjować projekty zmian, mogą też wziąć udział w głosowaniu nad danym projektem. Głosowanie mieszkańców przesądza ostatecznie, które projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego zostaną zrealizowane. Są to działania konkretne, ponieważ ich wykonanie jest zabezpieczone finansowo.

W Świebodzinie, podobnie jak w innych miastach w Polsce, ruszyło właśnie składanie projektów do budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Na realizację zaproponowanych przez obywateli projektów przeznaczonych zostanie ponad osiemset tysięcy złotych.

Budżet Obywatelski Świebodzina – sprawy formalne

Osiemset tysięcy złotych to kwota, która pozwoli na finalizację projektów, na których mieszkańcom miasta będzie najbardziej zależało, o czym mogą zdecydować biorąc udział w bezpośrednim głosowaniu. W ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 wykonane zostaną cztery projekty, które muszą spełniać określone wymogi, jednym z nich jest kryterium powszechnej dostępności i pożytek publiczny.

Z puli ponad ośmiuset tysięcy złotych rozdysponowanych zostanie ok. 490 tys. zł na projekty, określone jako – duże zadania inwestycyjne, ponad 160 tys. zł na zadania małe i nieco ponad 80 tys. zł na tzw. projekty miękkie oraz zadania ekologiczne.

Głosowanie będzie przeprowadzone internetowo. Dla mieszkańców, którzy mają utrudniony dostęp do sieci miasto przygotowało punkty, w których będą mogli oddać głos (m.in. Urząd Miejski i Biblioteka Publiczna).