Pracownicy samorządowi w Świebodzinie, których prawa reprezentuje NSZZ „Solidarność”, mogą spodziewać się serii podwyżek płac zasadniczych. Wszystko to jest wynikiem porozumienia zawartego pomiędzy związkiem a Burmistrzem miasta Świebodzina. Podwyżki przewidziane są na dwa etapy.

Pierwsze zwiększenie wynagrodzeń, o wartości 400 złotych, wejdzie w życie od 1 kwietnia 2024 roku. Ciekawostką jest fakt, że wspomniane podwyżki zostaną wyrównane do daty 1 stycznia 2024 roku. Oznacza to, że pracownicy otrzymają dodatkowe środki finansowe za trzy poprzednie miesiące.

Drugi etap podwyżek będzie miał miejsce od 1 lipca 2024 roku – wtedy płace zasadnicze pracowników zostaną podniesione o kolejne 240 złotych. Oba etapy umocowane są na mocy zawartej umowy, która gwarantuje pracownikom samorządowym wyższe wynagrodzenia niż minimalne przewidziane ustawowo.

Dyrektor każdej jednostki samorządowej otrzyma odpowiednie środki finansowe, aby pokryć koszty związane z podwyżkami. Istotnym jest, że podwyżki dotyczą wynagrodzenia zasadniczego brutto i obliczane są od bieżącej płacy każdego pracownika. Wszystko to nie obejmuje jednak pracowników będących nauczycielami.