Czy problem zostanie rozwiązany?

Mieszkańcy Nowego Dworku i Jordanowa powoli tracą cierpliwość. Problemem dla obu miejscowości jest stan drogi na odcinku między nimi. Droga z roku na rok staje się coraz bardziej uciążliwa dla kierowców. Nie chodzi tu jedynie o komfort poruszania się nią, ale o bezpieczeństwo.

Nawierzchnia wygląda coraz gorzej, a odpowiedniego remontu nie przeprowadzono tu od kilkudziesięciu lat, tymczasem ruch w ciągu ostatnich lat znacznie przybrał na sile. Po drodze porusza się więcej samochodów i autokarów oraz innych pojazdów.

Mieszkańcy zwracają uwagę również na to, że zły stan techniczny drogi wpływa też na odbiór miejscowości w oczach turystów, którzy właśnie tędy dojeżdżają do pobliskiego ośrodka wczasowego. W dzisiejszych czasach, kiedy rynek usług turystycznych jest wyjątkowo wymagający – nie można sobie pozwolić na tego rodzaju zaniedbania.

W sierpniu odbyła się kolejna manifestacja mieszkańców obu sołectw, którzy chcieli ponownie przypomnieć o konieczności przeprowadzenia prac modernizacyjnych drogi.

Spotkanie ze starostą świebodzińskim

Pod koniec września 2021 r. odbyło się spotkanie starosty świebodzińskiego i przedstawicieli zarządu powiatu z mieszkańcami Nowego Dworku oraz Jordanowa. Zastanawiano się nad możliwymi rozwiązaniami coraz bardziej palącego problemu.

Zbliża się najtrudniejszy czas dla kierowców – opady deszczu i śniegu, gołoledź – dają się we znaki prowadzącym pojazdy, nawet jeśli poruszają się po drogach w dobrym stanie technicznym. Na odcinku Nowy Dworek – Jordanów jest tym bardziej niebezpiecznie.

Konieczne jest znalezienie rozwiązania, które będzie możliwe do realizacji w dającym się przewidzieć czasie. Mieszkańcom zaproponowano trzy możliwości. Pierwszą jest przekazanie drogi gminie Świebodzin, drugą – kompleksowa przebudowa drogi, trzecim – remont w mniejszym zakresie.

Według mieszkańców optymalnym byłoby rozwiązanie drugie, jednak pochłonie ono najwięcej środków i czasu. Bardziej realne są dwa pozostałe pomysły. Konieczne są kolejne rozmowy. Następne spotkanie zaplanowano na 12 października br.