Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Zielonej Górze z dumą podkreśla, że ich najważniejszym osiągnięciem w roku 2023 było ukończenie modernizacji drogi krajowej numer 18. Twierdzą, że w przyszłym roku nie przewidują realizacji projektów o tak spektakularnej skali w regionie Lubuskim.

W ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024, z zaplanowanych blisko 370 zadań, aż 130 zostało już pomyślnie ukończonych na terenie województwa lubuskiego. Dodatkowo, 27 projektów jest obecnie w fazie implementacji.

Sto sześć zadań jest aktualnie na etapie postępowania przetargowego, a kolejne sto jest w fazie przygotowań. Jednym z kluczowych celów Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej jest zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

Kierunek działań lubuskiego oddziału GDDKiA na najbliższy rok skupia się na budowie dróg w ramach programu „100 obwodnic”. Jest to plan, który przewiduje realizację sześciu takich projektów na terenie tego regionu.