Wspomóż potrzebujących!

Ostatnie dwa lata nie należały do najłatwiejszych. Na sytuacji związanej z pandemią szczególnie ucierpiały relacje międzyludzkie. Skupieni na problemach zdrowotnych i finansowych nie zawsze dostrzegamy, że wokół przybywa ludzi potrzebujących pomocy, nie tylko materialnej, ale również psychologicznej.

Problem ten dotyczyć może wielu osób, w różnym wieku i w różnej sytuacji osobistej. Niestety, jak alarmują psychologowie, z narastającym stresem i niepewnością najgorzej radzą sobie dzieci i młodzież. Chroniczny stres może doprowadzić do kryzysu również na poziomie całej rodziny.

Do „starych” problemów dochodzą nowe. Taka sytuacja może doprowadzić do dużego kryzysu. Nie zawsze, nawet wówczas, gdy zauważymy, że w naszej rodzinie albo w otoczeniu nie dzieje się najlepiej, potrafimy zareagować, a brak reakcji z pewnością nie rozwiąże nawarstwiających się problemów.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie przypomina, że osoby, które chciałyby pomóc rodzinom przeżywającym różne problemy, mogą to uczynić, decydując się na współpracę jako rodziny wspierające.

Taką formułę pomocy przewiduje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zostań wolontariuszem!

W Świebodzinie aktualnie brakuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających, tymczasem taka pomoc jest bardzo istotna dla wielu osób. Status takich rodzin nie jest jednolity. Bywa, że są to rodziny z jednym dzieckiem, jednym rodzicem albo rodziny wielodzietne.

Nie ma jednolitego wzorca pomocy, podobnie jak nie ma dwóch takich samych rodzin i takich samych problemów. Każda z rodzin, zarówno potrzebujących, jak i świadczących pomoc, jest traktowana indywidualnie. Taka pomoc, niezinstytucjonalizowana, często okazuje się bardzo skuteczna. Potrzebna jest tylko chęć, zaangażowanie i doświadczenie.

Takimi cechami powinny się wykazywać również osoby, które pragną pomagać innym jako wolontariusze. Ośrodek Pomocy Społecznej chce zaktywizować także takie osoby. Wolontariusze są potrzebni zarówno osobom starszym, chorym i samotnym, jak i rodzinom z dziećmi.

Wolontariusze pomagają swoim podopiecznym np. przy robieniu zakupów, wyjściu do lekarza czy na spacer, a dzieciom przy odrabianiu lekcji.

Jak podkreślają czynni wolontariusze – wolontariat to relacja obustronna, cenna zarówno dla beneficjentów, jaki dla pomagających.

Warto się zaangażować w pomoc dla innych. Daje to olbrzymią satysfakcję i zastrzyk pozytywnej energii!