Od teraz, dzięki otwarciu ekopracowni, młodzież ma możliwość przeprowadzania eksperymentów korzystając z nowatorskich, a zarazem ekologicznych narzędzi. Jest to pionierskie przedsięwzięcie w tej placówce edukacyjnej.

Ekopracownia stanie się miejscem, gdzie uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w lekcjach biologii, fizyki, chemii oraz geografii. Ponadto, poza standardowymi zajęciami szkolnymi, pracownia ta będzie służyć jako miejsce dla różnych grup zainteresowań, jak na przykład koło biologiczne.

Specjalistyczna sala jest wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny. Umożliwi to uczniom obserwowanie badań prowadzonych pod mikroskopem na dużych ekranach. Jest to znaczne ułatwienie i urozmaicenie procesu dydaktycznego.

Konsekwencją powstania ekopracowni jest przesunięcie nacisku z teorii na praktykę. Dzięki temu nauka stanie się bardziej angażująca i bezpośrednio związana z rzeczywistością.

Szkoła otrzymała wsparcie finansowe na stworzenie ekopracowni w wysokości 74 tys. złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dodatkowo, powiat świebodziński przekazał na ten cel 8 tys. złotych.