Od dnia dzisiejszego, Liceum Ogólnokształcące w Świebodzinie może poszczycić się nowo powstałą ekopracownią. Jest to specjalistyczne pomieszczenie, które zostało kompletnie wyposażone w nowe meble oraz najnowszy sprzęt elektroniczny i multimedialny. Co więcej, placówka edukacyjna otrzymała dodatkowe fundusze, które mają wesprzeć działania związane z edukacją w zakresie ekologii.

– Źródłem finansowania na ten cel były dwie instytucje – wyjaśnia Iwona Czerniawska, dyrektor szkoły.

Rozkwit edukacji ekologicznej będzie możliwy dzięki różnorodnym ćwiczeniom i doświadczeniom. Uczniowie liceum będą mieli możliwość przeprowadzenia około trzydziestu różnorodnych ćwiczeń.

– Te ćwiczenia będą obejmować różne formy pozyskiwania energii – stwierdza Ewa Najdecka, nauczycielka biologii.

Mariusz Herbut, dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jest zdania, że taka inwestycja to doskonałe rozwiązanie.