Obecnie trwa gruntowna modernizacja sześciu dróg powiatowych w Świebodzinie, co zapewni zdecydowanie lepszą jakość podróżowania dla kierowców oraz podwyższy poziom bezpieczeństwa dla pieszych korzystających z tych tras.

Wśród szlaków drogowych, które są poddawane renowacji, znajdują się ulice Konarskiego i Łukowa. Na obu trasach wykonano instalację nowej nawierzchni bitumicznej. Dodatkowo, przeprowadzono prace związane z rozbudową systemu kanalizacji deszczowej, regulacją studzienek oraz wymianą włazów kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Podobny zakres prac remontowych był realizowany na ulicach Poznańskiej i Zachodniej.

Prace modernizacyjne objęły również ulicę Wojska Polskiego oraz Łąki Zamkowe. W ramach działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pieszych, na wszystkich odnawianych drogach zostały podwyższone przejścia dla pieszych, które dodatkowo zostały odpowiednio doświetlone.

Całkowity koszt przeprowadzanych inwestycji wynosi ponad 8,5 miliona złotych. Z tego, aż 95 procent funduszy pochodzi z rządowego programu „Polski Ład”.